info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  13442  
   
  Danes smo:  
  29.5.2024, 5:15:20;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[08.08.2008]

   SEKCIJA AVTOPREVOZNIKOV POMEMBNA OBVESTILA ZA AVTOPREVOZNIKE

Na pobudo OZS je bil spremenjen Pravilnik o opremi in oznakah vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu. Spremembe, ki so stopile v veljavo z 31. 7. 2008, so naslednje:
- oznaka z napisom na vidnem mestu na levi in desni bočni strani vozila (iz katere je razvidna firma,
sedež pravne ali fizične osebe - prevoznika) ni več obvezna. Spremembe veljajo za tovorna vozila,
vozila za prevoz potnikov in avtotaksi vozila;

- avtotaksi vozila: na sprednji strani svetlobne table mora biti napis "TAXI", pri čemer morajo biti črke
velikosti najmanj 50 mm. Črke napisa morajo biti črne barve na rumeni svetlobni tabli ali rumene barve
na črni svetlobni tabli.
Nespremenjena so določila, ki se nanašajo na oznako, ki mora biti nalepljena na zadnji strani
svetlobne table. Oznako (nalepko) izda izdajatelj licenc za posamezno avtotaksi vozilo oziroma ob vsaki
zamenjavi vozila. V primeru kraje ali uničenja oznake mora prevoznik oznake v roku osem dni o tem
obvestiti izdajatelja licenc (ki mu na podlagi podpisane izjave o ukradeni oz. uničeni oznaki izda novo
oznako). Oznake (nalepke) bo izdajatelj licenc pričel izdajati v mesecu decembru 2008.

Vse voznike avtobusov (kategorije: D1, D1+E, D ali D+E) obveščamo, da morajo najkasneje do
10. 9. 2008 vpisati na svoje vozniško dovoljenje kodo Evropske unije "95", s katero dokazujejo, da
imajo priznano ali pridobljeno temeljno kvalifikacijo. Postopek vpisa kode opravijo na upravni enoti.
Kot dokazilo se šteje eden od sledečih dokumentov:
- certifikat NPK voznik/voznica v cestnem prometu ali
- potrdilo OZS ali GZS, da je bil voznik na zbornici vpisan v uradno evidenco voznikov ali
- potrdilo delodajalca, iz katerega je razvidno, da je na dan 3. 8. 2001 opravljal delo voznika ali
- ustrezno spričevalo srednje poklicne šole - poklic voznik.

Voznikom prevoza blaga (kategorije: C1, C1+E, C ali C+E) še ne priporočamo vpisa kode v vozniška
dovoljenja, saj si bodo na tak način pridobili eno leto do obveznega rednega usposabljanja voznikov.
Vozniki blaga bodo morali opraviti vpis kode v vozniška dovoljenja najkasneje do 10. 9. 2009.

Pri prevozih v Republiko Poljsko svetujemo, da prevoznik izda svojemu vozniku potrdilo, s katerim dokazuje, da ima voznik pravico do uporabe vozila. Priporoča se, da je potrdilo v poljskem, angleškem,
nemškem ali ruskem jeziku. Prav tako priporočamo, da vozniki ročno ali avtomatsko vnesejo na
tahografski vložek ali na kartico digitalnega tahografa podatke o manjkajočih zapisih iz nadzorne
naprave o preteklih dneh in urah pred vožnjo (npr. dnevni ali tedenski počitek). Navedene ukrepe
priporočamo do ponovne proučitve predpisa Uredbe 561/06 Ministrstva za infrastrukturo Republike
Poljske.

V uradnem listu RS, številka 68/08 so objavljene spremembe in dopolnitve Uredbe o določitvi prehodov za mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji EU. Na mejnem prehodu (MP) Sočerga je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 tone. Na MP Sečovlje (Sicciole) - kontrolna točka, Podgovrje in Vinica je dovoljen tovorni promet za prazna tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone, ali če prevažajo blago, namenjeno predložitvi in carinjenju v potniškem prometu, ali blago, ki se po carinskih predpisih lahko deklarira ustno ali pa se prevaža v skladu s predpisi, ki urejajo maloobmejni promet.

Za prehajanje zunanje kopenske meje z Republiko Hrvaško se določijo naslednji mejni prehodi za
meddržavni cestni potniški in tovorni promet (za prazna tovorna vozila, katerih največja dovoljena
masa ne presega 3,5 tone, ali če prevažajo blago, namenjeno predložitvi in carinjenju v potniškem
prometu, ali blago, ki se po carinskih predpisih lahko deklarira ustno ali pa se prevaža v skladu s
predpisi, ki urejajo maloobmejni promet): Podplanina, Slovenska vas, Orešje, Imeno, Rogatec, Zgornji Leskovec, Ormož, Razkrižje in Gibina.
Na MP Rigonce je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 tone. Navedene spremembe veljajo od 23. 7. 2008 dalje.

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]