info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  15785  
   
  Danes smo:  
  13.4.2024, 9:46:17;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[18.09.2012]

   PRAKTIČNI VIDIKI UREJANJA DELOVNIH RAZMERIJ

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica in

Jure Kleindienst s.p., svetovalne storitve
Tomšičeva ulica 46
2310 Slovenska Bistrica

vabita na predavanje z naslovom:

"PRAKTIČNI VIDIKI UREJANJA DELOVNIH RAZMERIJ"


Področje:
DELOVNO PRAVO, UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

Izvajalec predavanja:
Jure Kleindienst, univ.dipl.iur.


Neurejeno delovnopravno okolje v podjetju povzroča niz nevšečnosti in motenj v poslovanju gospodarskih subjektov. V Republiki Sloveniji je inšpekcija za delo pri gospodarskih subjektih v letu 2011 ugotovila 5.986 kršitev na področju delovnih razmerij in ob tem izdala 2.737 plačilnih nalogov, 1.322 odločb o prekrških in odredila 151 prepovedi opravljanja dejavnosti do odprave nepravilnosti (vir: Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2011).

Vendar izguba denarnih sredstev zaradi ugotovljene kršitve v inšpekcijskem nadzoru ni edina negativna posledica neurejenosti delovnih razmerij v podjetju. Neurejenost odnosov v organizaciji, slaba organizacijska kultura in klima, konflikti na delovnem mestu, neustrezno kadriranje, tveganje delovnopravnih sporov so predvsem posledica motenj in pomanjkljivosti na ravni normativne organiziranosti delovnega procesa kot podpore procesu vodenja. Navedeni negativni pojavi dušijo razmah poslovnega uspeha podjetja, saj so vodstvo in zaposleni v takšnem okolju v preveliki meri podvrženi stresu in izgubi energije, ki bi jo lahko koristneje porabili za iskanje novih poslovnih rešitev, tehnoloških izboljšav, iskanje novih strank in razvoj podjetja v vseh ozirih.

Na predavanju bo govora o učinkovitem načinu normativnega urejanja delovnih razmerij z vzpostavitvijo sistema odgovornosti vodij oz. vseh zaposlenih pri izvajanju del in nalog po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi. Zelo priporočljivo je, da je delovnopravno področje v podjetju urejeno na način, ki poslovodstvu omogoča učinkovite in zakonite reakcije na motnje v delovnem procesu, ki so posledica neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti zaposlenih in suvereno izvedbo postopkov za ugotavljanje odgovornosti v individualnih primerih. Takšno urejenost je moč doseči s postavljanjem in predvsem izvajanjem pravil, definiranih v pogodbi o zaposlitvi in splošnih delovnopravnih aktih podjetja.

V okviru podajanja vsebine zgoraj navedenega bodo podrobneje predstavljeni naslednji pojmi:
- obveznost opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi,
- delovno opravilo in delovna naloga,
- kompetence zaposlenih,
- poskusno delo
- odgovornost,
- ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih,
- vrste odgovornosti - odškodninska, disciplinska in delovnopravna odgovornost,
- postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca,
- vpliv normativne ureditve na možnosti odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca,
- posledice neizvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
- spoštovanje obveznosti varovanja delavčeve osebnosti,
- organizacijska kultura in klima v podjetju.
Izvajanje bo podkrepljeno z navedbo praktičnih primerov rešitev nekaterih problemov iz delovnopravnega področja.

Uvedba in vzdrževanje sistema odgovornosti zaposlenih, kot bo predstavljen, je koristen iz več razlogov:

- predstavlja zakonito podlago vodenju podjetja in nadzoru nad potekom delovnega procesa,
- omogoča izbor najprimernejšega kandidata za zaposlitev v primeru potreb podjetja po opravljanju dela,
- omogoča jasno razmejitev odgovornosti zaposlenih pri izvajanju del in opravil v delovnem procesu,
- pri vsakem neželjenem ravnanju oz. dogodku v delovnem procesu omogoča takojšnjo reakcijo poslovodstva za rešitev problema, ki je v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, po vnaprej določenem postopku,
- posledično zmanjšuje konflikte med poslovodstvom in zaposlenimi in med samimi zaposlenimi,
- omogoča transparentno ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih na podlagi vnaprej postavljenih meril,
- vpliva na povečanje produktivnosti,
- po uvedbi sistema odgovornosti se dolgoročno pričakuje zmanjšanje stroškov pri poslovanju, ki jih povzročajo motnje in neskladja, nastale v delovnem procesu,
- v primeru delovnopravnih sporov omogoča sodno potrditev ukrepov in odločitev poslovodstva podjetja,
- predstavlja izhodiščno platformo za uvajanje sprememb v delovnem procesu.

Predavanje bo vodil Jure Kleindienst, univ.dipl.iur., udeleženci pa bodo dobili ustrezno gradivo. Predavanje je za člane zbornice, ki imajo plačano članarino brezplačno.
V kolikor ste zainteresirani za tako obliko izobraževanja, vas prosimo, da pokličete na sedež OOZ Slovenska Bistrica, telefonska številka: 02/818 14 84 ali pa se prijavite po e-pošti: stanka.kelih@ozs.si, najkasneje do ponedeljka, 24. septembra 2012.

Vljudno vabljeni.

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]