info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  15785  
   
  Danes smo:  
  13.4.2024, 9:28:36;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[27.12.2012]

   Obvestilo za gostince - SAZAS, IPF

Prišel je čas novoletnih srečanj in zabav ter s tem povezanih obveznosti zlasti gostincev, ki bodo organizirali ali gostili takšne dogodke. V mislih imam primere, ko se bo na teh dogodkih javno predvajala oziroma izvajala glasba. To pa pomeni nastanek (dodatnih) obveznosti iz naslova plačila avtorskih nadomestil SAZAS-u in IPF-u.

- Organizator tega javnega predvajanja/izvajanja glasba, bo torej na teh dogodkih zavezan te dogodke prijaviti SAZAS-u in v določenih primerih tudi IPF-u, ter plačati ustrezna avtorska nadomestila. Če organizator posameznega dogodka oziroma glasbe ne bo gostinec, bo pa le-ta gostil (dal prostor, "dal" hrano in/ali pijačo) ta dogodek, potem praviloma gostinec ne bo odgovoren za plačilo ustreznih nadomestil SAZAS-u. A dejstvo je, da bo v praksi veljalo, da če gostinec ne bo dokazal drugače, bo on veljal za organizatorja in s tem plačnika. Torej: če bo organizator nekdo drug oz. bo nekdo drug s seboj pripeljal glasbenike, naj gostinec to pisno uredi s tistim, ki to organizira (takšen klasičen primer so poroke, kjer običajno glasbenike "pripeljejo" s seboj gosti). S tem bo dobil ustrezno dokazilo.

- Kako je potrebno ravnati v primeru organiziranja zgoraj navedenih dogodkov, kjer se javno predvaja/izvaja glasba:
˘ Dogodek-prireditev je potrebno najmanj 8 dni pred samim dogodkom prijaviti pristojni kolektivni organizaciji (SAZAS, IPF- v določenih primerih);
˘ najkasneje 15 dni po prireditvi je potrebno posredovati pristojni kolektivni organizaciji seznam/spored izvedenih del/predvajanj na tej prireditvi/dogodku ter točne finančne podatke, ki so osnova za delitev avtorskega honorarja oziroma v primeru IPF je potrebno mu javiti številu obiskovalcev.
SAZAS in IPF imata za to na svojih spletnih straneh vnaprej pripravljene obrazce. V primeru SAZAS opozarjam, da se v nekaterih obrazcih le-ta sklicuje na tarifo 2006. Kdor se bo odločil plačati po tarifi 1998, na teh obrazcih le prečrta tisti del, ki navaja tarifo 2006 oz. uradni list, kjer je navedena letnica 2006, ter navede 1998.
- V nadaljevanju vam posredujem odgovore - pojasnila IPF-ja in SAZAS-a na nekaj relevantnih naših vprašanj v primeru organiziranja javnih prireditev, praznovanj, posebnih dogodkov in podobnih priložnosti

I. Zavod IPF

Ta ima na svoji spletni strani v primeru javnih prireditev zapisano:

"Vsako javno prireditev, kjer predvajate posneto glasbo s kaset, plošč, računalnika, radijskega sprejemnika, zgoščenk ali mp3 (fonogrami), morate prijaviti Zavodu IPF. To so koncerti, novoletni plesi, proslave, poroke, brucovanja, zabave, veselice, martinovanja, sejmi, športne prireditve in drugi dogodki, kjer predvajate posneto glasbo."

Sicer pa je na naša vprašanja posredoval naslednja pojasnila:

"Vsak uporabnik glasbe mora po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah javiti obseg uporabe glasbe in plačati nadomestilo za javno predvajanje glasbe. Uporabniki, kjer je glasba uporabljena za ustvarjanje prijetnejšega ozračja in se obseg glasbe bistveno ne spreminja iz meseca v mesec praviloma podpišejo pogodbo, kjer se na podlagi načina uporabe glasbe določi mesečni pavšal.

Uporaba posnete glasbe na enkratnih dogodkih pa se praviloma prijavlja posebej za vsak tak dogodek. Pri tem je potrebno pojasniti, da se Zavodu IPF prijavljajo samo prireditve, kjer se uporablja posneta glasba. Nastopov v živo ni potrebno prijavljati. Če se med pavzami teh nastopov predvaja glasba s posnetkov ali preko radia, je ta uporaba zajeta v pavšalu, ki ga gostinec plačuje po omenjeni pogodbi.

Če si zamislimo konkreten primer gostinca, ki ima podpisano pogodbo za mesečni pavšal in ki v teh istih prostorih, za katere ima podpisano pogodbo, organizira za neko zaključeno skupino silvestrovanje, kjer bo v živo igral ansambel, tega dogodka pri nas ni potrebno prijavljati. Če gostinec glasbe sicer ne uporablja in take pogodbe nima, bo pa v mesecu decembru gostil več podobnih dogodkov, kjer se bo glasba s posnetkov uporabljala, naj prijavi uporabo glasbe in ob prijavi navede, da se prijava nanaša samo na mesec december. Tako bo tudi nadomestilo obračunano samo za december.

Omenimo še primer gostinca, ki ima sklenjeno pogodbo za en prostor, kjer uporablja glasbo za vzdušje skozi celo leto, v mesecu decembru pa bo zaradi raznih dogodkov ali posebne praznične ponudbe gostom namenil še dodaten prostor, kjer bo ravno tako uporabljal glasbo v ozadju. V tem primeru zadošča, da nam javi skupno površino prostorov, torej vsoto površin vseh prostorov, kjer se bo glasba v decembru uporabljala. Na ta način se bo za mesec december lahko določil znesek na podlagi novih podatkov. Na prijavi naj bo navedeno, da se sprememba nanaša samo na december.

Če gostinec organizira dogodek, kjer se posneta glasba ne bo uporabljala samo za ozadje in vzdušje, ampak bo del samega dogodka (npr. nastop DJ-a), je to potrebno prijaviti posebej kot prireditev, saj taka uporaba glasbe ni zajeta v mesečnem pavšalu. Če bo teh dogodkov več na vnaprej znane datume, jih lahko uporabnik tudi vnaprej prijavi.

Vse potrebne obrazce lahko uporabniki dobijo na naših spletnih straneh, kjer je na voljo tudi veliko dodatnih informacij in odgovorov na najpogostejša vprašanja. Uporabnike vljudno vabimo k ogledu!"


II. SAZAS

" Kaj (ne)pokriva plačan t.i. mesečni pavšal ("v luči" dogodkov)?
ODGOVOR: V nadomestilu za mesečni pavšal je zajeta glasba, ki se predvaja v dnevnem uradnem obratovalnem času gostinskega lokala preko aparatov za predvajanje glasbe in sicer: radijskega sprejemnika, TV sprejemnika, CD predvajalnika, kasetofona, glasbenega stolpa, juke box aparata, računalnika in podobno, odvisno od tarife, ki jo posameznemu uporabniku, na podlagi podatkov zaračunavamo.

" Kateri dogodki se prijavljajo? Ter še posebej posebnosti. Na primer: če gostje pripeljejo s seboj DJ-ja? Ali če jim gostinec (zaključeni družbi, ki praznuje npr. rojstni dan) sam menjuje CD-je na CD-playerju…….
ODGOVOR: Na Združenje SAZAS mora prijaviti vsak gostinec posamezni glasbeni dogodek , na primer silvestrovanje, pustovanje, martinovanje, zabavne prireditve, karaoke, različne proslave, zabave, bankete, modne revije, svatbe, maturantske večere in podobno, ki niso zajete v običajno obratovanje, za katerega že zaračunavamo mesečni pavšal po tarifi, ki smo jo omenili zgoraj. Za živo glasbo, ki se izvaja z istim izvajalcem in ponavljajočim repertoarjem pa lahko sklene tudi mesečni pavšal .

" Kaj če gostinec glasbe sicer ne uporablja in pogodbe s SAZAS-om nima, bo pa v mesecu decembru gostil več podobnih dogodkov, kjer se bo glasba s posnetkov uporabljala ali pa se bo izvajala v živo s strani iste glasbene skupine;
ODGOVOR: V kolikor bo v gostinskem lokalu v mesecu decembru uporabljena glasba, mora gostinec po zakonu obvezno prijaviti uporabo glasbe na Združenje SAZAS in si pridobiti dovoljenje, tarifa pa je odvisna od načina, kako bo to glasbo uporabljal.

" Kaj če ima na primer gostinec sklenjeno pogodbo za en prostor, kjer uporablja glasbo za vzdušje skozi celo leto, v mesecu decembru pa bo zaradi raznih dogodkov ali posebne praznične ponudbe gostom namenil še dodaten prostor, kjer bo ravno tako uporabljal glasbo v ozadju? Ali v tem primeru zadošča, da vam javi skupno površino prostorov, torej vsoto površin vseh prostorov, kjer se bo glasba v decembru uporabljala in bo na ta način za mesec december določen znesek na podlagi novih podatkov?
" Kako postopati….
ODGOVOR: V kolikor v gostinskem lokalu nastane sprememba pri uporabi glasbe, v vprašanju se omenja povečanje število obiskovalcev, mora gostinec na Združenje SAZAS posredovati novo prijavnico in si pridobiti dovoljenje za dejansko uporabo glasbe, ter navesti, da je povečan obseg samo za mesec december. Posledično mu bomo za mesec december zaračunali več, kot za ostale mesece v katerih uporablja glasbo.

Upam, da vam bodo navedene informacije koristile pri vašem delu. Želimo vam veliko uspehov in vse najlepše v prihajajočem Novem letu.


OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000 Ljubljana
Sabina Rupert, univ. dipl. pravnica
Strokovna svetovalka
tel.: +386 (0)1 58 30 822
faks: +386 (0)1 58 30 583

e-pošta: sabina.rupert@ozs.si
spletna stran: http://www.ozs.si

Aleš Merhar
Sekretar sekcij
tel. +386 (0)1 58 30 571
mobitel: +386 (0)30 601 689
e-mail: ales.merhar@ozs.si 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]