info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  52402  
   
  Danes smo:  
  15.7.2024, 18:44:45;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[17.08.2015]

   Novosti za podjetnike, ki jih prinaša novela Zakona o gospodarskih družbah

Novosti za podjetnike, ki jih prinaša novela Zakona o gospodarskih družbah

Obveščamo vas, da je 8.8.2015 pričelo veljati nekaj sprememb, ki jih za samostojne podjetnike prinaša novela Zakona o gospodarskih družbah:

- Podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese svoj s.p. na katerokoli drugo fizično osebo. Do sedaj je lahko podjetnik s.p. prenesel na osebe, ki so bile z zakonom taksativno določene (prvi odstavek 72a. člena).

- Če želi podjetnik v Poslovni register Slovenije vpisati prokurista ali zastopnika za primer smrti, mora prijavi za vpis priložiti njegovo soglasje (drugi odstavek 74. člena).

- Izjave lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na svojem naslovu, ni potrebno več overjati pri notarju ali na upravni enoti, saj lahko izjavo overi tudi VEM točka. Izjave ni potrebno overiti, če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve (tretji odstavek 74. člena).

- Podjetnik mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Poleg objave na spletni strani AJPES, pa lahko prenehanje opravljanja dejavnosti objavi tudi na druge (doslej uveljavljene) načine (drugi odstavek 75. člena). Samostojni podjetnik obvestilo o prenehanju v objavo pošlje prek aplikacije OOPS (Oddaja objav poslovnih subjektov), skenirano po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si, ali pa pošlje po pošti oziroma dostavi osebno na katerokoli izpostavo AJPES.
Obveznost objave obvestila na spletni strani AJPES velja za vse samostojne podjetnike, ki bodo prijavo za izbris vložili po 8.8.2015. Glede na to, da ni mogoče upoštevati roka 15 dni za nazaj (pred začetkom veljavnosti določb ZGD-1I), saj obveznost obvestila o prenehanju opravljanja dejavnosti v taki obliki še ni veljala, lahko podjetnik do 23.8.2015 ne upošteva 15 dnevnega roka temveč (tudi krajši rok), obvestilo pred prenehanjem opravljanja dejavnosti pa mora, ne glede na to, obvezno objaviti.
Po novem je torej obvezna objava namere odjave dejavnosti, z navedbo datuma odjave, na spletnih straneh AJPES-a in sicer 15 dni pred prenehanjem. Pred tem je moral podjetnik objaviti namero prenehanja opravljanja dejavnosti na primeren način in sicer 3 mesece pred odjavo, ni pa bilo te namere potrebno objaviti na spletni strani AJPES-a. Rok se je torej skrajšal, je pa obvezna objava na spletni strani AJPES-a.

- Spremembe glede firme: v zvezi z uporabo besede Slovenija v firmi ZGD-1I določa, da soglasje vlade ni potrebno, če firma vsebuje le domeno, ki ima domensko končnico "si", dodatne vsebine firme lahko vsebujejo tudi črke X, Y, W in Q. V zvezi z jezikom firme ZGD-1I določa, da morata biti sestavina firme, ki nakazuje dejavnost in oznaka družbe v slovenskem jeziku, kar pomeni, da dodatne sestavine lahko vsebujejo tudi tuje besede (15. in 20. člen), tako imenovana domišljijska poimenovanja ( na primer HOLIDAY d.o.o. ).

- Na vseh dopisih, ki jih družba (d.o.o., d. d.) pošlje naslovniku (sem sodi tudi naročilnica), mora od 8.8.2015 dalje biti namesto številke registrskega vpisa , obvezno zapisana matična številka družbe.
Za samostojnega podjetnika pa velja, da mora na sporočilih, ki jih pošlje posameznemu naslovniku, navesti firmo in sedež podjetnika ter matično številko (našteto velja tudi za naročilnice). Za samostojnega podjetnika se torej z novelo ZGD, v zvezi s to temo, ni nič spremenilo.

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]