info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  15737  
   
  Danes smo:  
  13.4.2024, 8:10:2;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[12.11.2008]

   Kratkotrajno delo

Ali vam lahko v podjetju pomaga družinski član (zakonec, sin, hči, mama, oče)?
Da, lahko! Vendar največ 40 ur mesečno in takšni obliki dela pravimo kratkotrajno delo.
Kaj je kratkotrajno delo?
Kratkotrajno delo je delo, ki se ga opravlja brezplačno, največ 40 ur na mesec. Na tak način lahko delajo osebe, ki so v sorodu z lastnikom, solastnikom družbe ali samostojnim podjetnikom (zakonec, izven zakonski partner, otroci, vnuki in starši podjetnika).
Kateri zakon ureja 'kratkotrajno delo'?
Za podjetje, v katerem pomagajo družinski člani (ki seveda v tem podjetju niso zaposleni in nimajo sklenjene ustrezne pogodbe o delu) veljajo določila Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.

Pogoji za opravljanje kratkotrajnega dela
Kratkotrajno delo lahko opravljajo osebe stare od 15 let naprej. Izpolnjeni morajo biti pogoji v skladu s predpisi o delu glede delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov, varstva žensk in tistih delavcev, ki še niso dopolnili 18 let. Upoštevati se morajo tudi predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Kje se lahko opravlja kratkotrajno delo?
- V družbi, kjer povprečno število delavcev v poslovnem letu ni večje od 10,
- kjer čisti prihodki od prodaje na presegajo 2 mio evrov in
- kjer vrednost aktive ne presega 2 mio evrov (gre torej za mikro družbo),
- pri samostojnem podjetniku z največ 10 zaposlenimi,
- v zavodu, ki ne opravlja dejavnosti javne službe, ker ni ustanovljen z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.


Dolžnosti delodajalca
Bolj natančna navodila o prijavi kratkotrajnega dela in vodenje evidence opravljanja tega dela vsebujejo Navodila za opravljanje kratkotrajnega dela, ki so izšla konec septembra v Uradnem listu (UL RS, št. 91/08).
Glavne naloge delodajalca so navedene v nadaljevanju.
1/ Pred pričetkom opravljanja kratkotrajnega dela, ga mora prijaviti na krajevno pristojni Upravni enoti z obrazcem POKD (en izvod). To lahko naredi osebno, po pošti ali elektronski poti z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Upravna enota prijavo posreduje pristojnemu inšpektoratu za delo. Na isti način se sporočijo tudi vse spremembe v zvezi z opravljanjem kratkotrajnega dela.
2/ Delodajalec mora osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, prijaviti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Za prijavo je na voljo predpisan obrazec prijava-odjava zavarovanja. Delodajalec namreč plačuje mesečni pavšal za takega delavca, ki trenutno znaša 3,08 eur.
3/ Mesečno je delodajalec dolžan voditi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu. Ta evidenca vsebuje datum opravljanja kratkotrajnega dela, uro začetka in uro zaključka dela ter skupno število ur v enem mesecu. Delodajalec in delavec vsak dan podpišeta evidenco o opravljenem delu, ki jo mora podjetnik nato hraniti še eno leto po opravljenem kratkotrajnem delu.

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]