info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  1445  
   
  Danes smo:  
  19.4.2024, 17:1:23;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[22.12.2008]

   Kdaj je potrebno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu?

USPOSABLJANJA, PERIODIKE USPOSABLJANJ IN PREIZKUSOV USPOSOBLJENOSTI IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Že tako je področje varnosti in zdravja pri delu sorazmerno zelo široko in precej obsežno strokovno področje, kjer se pojavljajo vedno znova nejasnosti in nova vprašanja, tako s strani delodajalcev, kot tudi s strani strokovne javnosti. Nekoliko prispeva k temu podedovana, a še vedno veljavna stara zakonodaja (starejši pravilniki in drugi podzakonski akti), ki ni vedno popolnoma usklajena z zahtevami veljavnega Zakona o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju ZVZD), nekoliko pripomore k temu včasih premalo natančen zakon ZVZD in pomanjkljivi oz. manjkajoči podzakonski akti na tem področju. Žal pa včasih k takšnemu stanju botrujejo tudi mnogi posredniki, trgovci in prodajalci storitev varnosti in zdravja pri delu, ki sami večinoma niso strokovnjaki na tem področju, a se na trgu pojavljajo kot "strokovnjaki", ki še dodatno zamegljujejo sicer včasih že brez tega nejasna dejstva.
Vsakršno navajanje "trajnih" in "dvoletnih" "izpitov" iz "varstva pri delu" že na daleč daje slutiti, da ponudniki le-teh ne vedo, kaj ponujajo, saj veljavna zakonodaja s tega področja ne pozna nikakršnih "izpitov" (razen strokovnih izpitov s tega področja, ki pa so v domeni zgolj Upravne akademije). Vse ostalo na temo usposabljanja po ZVZD se lahko imenuje samo "usposabljanje" in "preizkus usposobljenosti", kar pa mora biti izvedeno v 2 oblikah, torej teoretično in praktično.

Kdaj je potrebno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu?
Po ZVZD mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.
Preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu.
Če so posamezna delovna mesta v podjetju v izjavi o varnosti z oceno tveganja opredeljena kot delovna mesta, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare, oz. kot delovna mesta, kjer so poškodbe pri delu in zdravstvene okvare pogostejše, delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo delavcev (torej so v teh primerih po ZVZD zahtevani preizkusi usposobljenosti, in ne usposabljanje).
Rok za občasne preizkuse v navedenih primerih ne sme biti daljši od dveh let.
Seveda pa so to zgolj minimalne zakonske zahteve, ki pa jih lahko delodajalci nadgradijo in si zastavijo višje cilje oz. pravila ter tako delavcem omogočijo višji nivo zagotavljanja varnega in zdravega dela.
Na mnogokrat zastavljeno vprašanje, kako pogosto je potrebno izvajati usposabljanja oz. preizkuse usposobljenosti po ZVZD, lahko pojasnim, da je periodika usposabljanja in preverjanja usposobljenosti odvisna od podrobnejše opredelitve usposabljanj v internih aktih posameznega podjetja, torej v izjavi o varnosti z oceno tveganja (ko gre za področje varnosti in zdravja pri delu) in v požarnem redu (za področje varstva pred požarom). Tudi zato delodajalcem ne bi smelo biti vseeno, kaj jim nekdo napiše in s tem predpiše v teh obvezujočih internih dokumentih podjetja.

Varno in zdravo!
Damijan Lenošek
SOLARIS d.o.o.

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]