info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  1412  
   
  Danes smo:  
  19.4.2024, 16:12:27;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[09.06.2009]

   INTERVJU: STANKA KELIH, sekretarka Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica

Stanka P5110004Bistriški obrtniki in podjetniki na pravi poti

Tak bo naslov okrogle mize ob 30. obletnici ustanovitve bistriške obrtno-podjetniške zbornice in prav v tem duhu je izzvenel tudi pogovor s sekretarko Stanko Kelih.
Po poklicu pravnica, se je najprej zaposlila na UNZ Celje, kjer je prva tri leta nabirala izkušnje v analitski službi, naslednja štiri pa še v kadrovski. Večina Bistričanov jo pozna še z Davčnega urada Maribor - enote Slovenska Bistrica, kjer je bila davčna inšpektorica, pred prihodom na zbornico pa vodja odmere.
Od junija 2000 je sekretarka Območne obrtne zbornice Slovenska Bistrica, danes Območne obrtno-podjetniške zbornice.
Poročena, družina ji pomeni največ, najraje je z možem Sašom ter sinovoma Jernejem in Žigo, sicer pa v prostem času rada dela na vrtu in se sprehodi po bližnji naravi.
Življenjski moto: "Quid quid agis, prudenter agas et respice finem." - Karkoli delaš, delaj z razumom in misli na konec, si je Stanka Kelih izbrala že kot gimnazijka. Pravzaprav jo ta latinski izrek še najbolje predstavi.
Zato bo pogovor nekoliko bolj "službeno" naravnan.

* Kako boste praznovali 30. obletnico?
"Osrednje slovesnosti bodo v četrtek, 4. junija, ko bo v gradu Slovenska Bistrica najprej okrogla miza z naslovom Obrtniki in podjetniki na pravi poti, po novinarski konferenci pa bo še slovesna akademija s podelitvijo priznanj. Dodali smo še nekaj športa in kulture: organizacijski odbor je že izvedel tekmovanja v odbojki na mivki, kegljanju in tenisu, v likovnih salonih bistriškega gradu pa bo 4. junija na ogled razstava slikarskih, kiparskih in drugih umetniških del članov Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica. Po jubileju se bo zvrstilo še nekaj strokovnih predavanj in predstavitev."

* V kakšnih razmerah praznuje Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica svojo 30. obletnico?
"Vsem je jasno, da trenutno nismo sredi najbolje urejenih gospodarskih razmer nasploh. To je čutiti tudi na zbornici, zato smo bili sprva nekoliko v dilemi, kako obeležiti 30. obletnico ustanovitve. Toda na upravnem odboru smo se soglasno odločili, da je treba prav v času, ko nam gre najtežje, stopiti skupaj in z združenimi močmi organizirati jubilej. Skromno, pa vendarle na dostojni ravni."
* Imenovali ste poseben organizacijski odbor …
"Odločili smo se za skromnejšo obeležitev jubileja, ki ga pripravlja okrepljeni upravni odbor. Pritegnili smo dva novinarja, ki sta hkrati člana skupščine in zbornici ves čas stojita ob strani. Že doslej sta poskrbela za ustrezno promocijo zbornice in tudi tokrat bosta prispevala k večji odmevnosti prireditev. Proslavljali bomo skromno, a na dostojni ravni."
* Kako lahko kot strokovna služba pomagate članom zbornice v zaostrenih razmerah?
"Te razmere se odražajo tudi v številu obiskov na zbornici, vse več obrtnikov prihaja po nasvete. Predvsem je več strokovnega svetovanja z vseh področij. Vabljiva je možnost pridobitve sredstev iz Evropskega socialnega sklada in drugih virov. Žal so bili ti ukrepi bolj namenjeni večjim podjetjem."
* Nenehno se v javnosti ponavlja trditev, da članstvo preslabo izkorišča vse možnosti storitev, ki jih ponuja zbornica. Je kriva slaba obveščenost ali samozadostnost?
"To dejstvo je prisotno ves čas, kar sem sekretarka zbornice. Nekateri res ne poznajo vseh možnosti, drugi pa zelo dosledno koristijo vse, kar ponujamo in verjetno dobijo več, kot plačajo s članarino. Žal mi je, da mnogi ne znajo narediti koraka do zbornice. Če ne drugače, znamo poslušati in posredujemo težavo naprej, do naših svetovalcev v Ljubljani. Včasih že sam pogovor daje odgovore in rešitve. Ljudje smo različni, zbornica nikoli ne bo mogla vsem zadostiti. Vabim vse, ki se doslej še niso oglasili, da to čim prej storijo."
* V tridesetih letih je bistriška zbornica dosegla zavidljive uspehe. So rezultati dela obrtne zbornice odvisni predvsem ali tudi od dobrega sodelovanja predsednice, obeh podpredsednikov in sekretarke?
"Zdaj res imamo že drugi mandat "žensko navezo", s predsednico Olgo Kalan zelo dobro sodelujeva. Brez tega nikakor ne bi šlo, prav tako se sproti vključujeta tudi podpredsednika Milena Valenčak in Samo Brbre. Uspešno delo je v veliki meri odvisno od usklajenosti dela vodilnih funkcionarjev in članov upravnega odbora. Skupščina je najvišji organ zbornice, upravni odbor pa uresničuje program. Nujno potrebno je, da se dobro razumemo, učinkovito delujemo in najdemo potrebno sinergijo. Ni namreč časa za prepire, nesoglasja in podobno. V upravnem odboru so pogosto različna mnenja, vendar je na koncu treba najti skupne rešitve, ki so najboljše za vse."
* Kot pravnica in dolgoletna strokovnjakinja za davčno politiko že deveto leto kot sekretarka opravljate zelo različna opravila …
"Zame je prihod na zbornico predstavljal poseben izziv po sedmih letih dela na UNZ Celje in 16 letih na davčnem uradu. Vse te izkušnje so bile idealna podlaga za delo sekretarke na obrtni zbornici. Res je, da sem se znašla tudi v položaju, ko je treba opraviti stvari, ki jih prej nikoli nisem. Lotevam se vsega, od priprave gradiva za mesečno glasilo zbornice, do svetovanja članom, urejanja vlog za registracijo podjetja in vodenja sestankov. Letos sem celo prevzela vodenje računovodstva za zbornico, kar je zame poseben izziv."
* Kam sodi bistriška obrtno-podjetniška zbornica v primerjavi s preostalimi 61-timi v državi?
"Naša zbornica je srednje velika, kar je po novem načinu plačevanja članarine manj ugodno. Tako smo povsem odvisni od članarine. Primerjava z drugimi območnimi zbornicami je zanimiva že zato, ker je vsaka zbornica zgodba zase in posluje v povsem specifičnih razmerah. Prepričana sem, da je slovenjebistriška zbornica po teh merilih med uspešnejšimi. Na srečo nismo ne prevelika in ne premajhna zbornica. Lahko si vzamemo čas za vsakega posameznika, hitreje pride do izraza neposrednost."
* Od česa je najbolj odvisno delovanje sekcij?
"Večina sekcij je delovala še pred mojim prihodom na zbornico, njihova aktivnost pa je predvsem odvisna od aktualnih gospodarskih razmer. Osnova dobrega delovanja sekcij je tudi v tem, da se člani ne obremenjujejo z medsebojno konkurenčnostjo. Trenutno so zelo aktivne avtoprevozniška, gostinska, frizerska in računovodska. Nekatere morda ne čutijo nobene potrebe, da bi se sestajale, predvsem cvetličarska in tekstilna. Večina je prepričanih, da si bodo skozi krizo pomagali predvsem sami."
* Bistriška zbornica je med redkimi, ki še imajo svojo stanovanjsko ustanovo, sklad za izobraževanje in številne počitniške zmogljivosti za svoje člane. Kako vam to uspeva?
"Smo edini v državi, ki imamo stanovanjsko ustanovo organizirano na sedežu zbornice, strokovna sodelavka pa je hkrati sekretarka v obeh skladih, tudi v izobraževalnem. Premoremo 17 počitniških enot na desetih lokacijah, kar člani s pridom uporabljajo in je dobro tako za samostojne podjetnike ter mikro in mala podjetja ter za njihove zaposlene, ki jih je okoli tisoč. To je zagotovo naša velika prednost."
* Člani zbornice napovedujejo, da ne bodo več sodelovali na skupnem razstavnem prostoru na MOS 2009. Zakaj ne?
"Letos smo končno rekli zadnjo besedo. Že nekaj let smo namreč razmišljali o tej odločitvi, potem ko so nam na MOS v Celju dodelili neustrezne sejemske prostore. Nismo uspeli izposlovati druge, ugodnejše lokacije, zato smo zaradi nezadovoljstva članov sprejeli odločitev in jo potrdili tudi na zasedanju skupščine, da na MOS ne gremo več."
* Velike pozornosti bo ob jubileju deležna predvsem okrogla miza. Kaj pričakujete od razprave?
"Uskladili smo se, da ne bomo preveč tarnali in jadikovali. Zato smo že naslov prilagodili večjemu optimizmu: Obrtniki in podjetniki na pravi poti. Zavedamo se, da si bomo morali sami pomagati pri reševanju problemov. Krize ne bomo niti omenjali. Radi bi našli rešitve, kako se tesneje povezovati v lokalnem okolju, predvsem mala podjetja, samostojni podjetniki in večje firme. O tem smo govorili že pred petimi leti in zdaj bomo ugotovitve le nadgradili. Še vedno namreč ne vemo, kaj kdo dela v tem okolju. Zato bi v sodelovanju z RIC Slovenska Bistrica in Občino Slovenska Bistrica lahko že prihodnje leto izdali skupen katalog vseh gospodarskih subjektov v občinah, ki jih pokriva obrtno-podjetniška zbornica. Naš letni katalog je morda pomanjkljiv, saj na seznamih pogrešamo predvsem trgovine, ki niso obrtna dejavnost."
* Za konec, 30. obletnica bo torej le izzvenela s pozitivnim nabojem?
"Nedvomno. Zato smo se lotili vseh priprav, na osrednjih prireditvah 4. junija pa pričakujemo, da bodo udeleženci čutili optimizem in se ga oprijeli."

Bojan SINIČ


 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]