info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  3559  
   
  Danes smo:  
  29.2.2024, 9:39:26;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[27.06.2013]

   RAZBREMENITEV ODGOVORNOSTI INVESTITORJEV IN NAROČNIKOV GRADBENIH DEL

Objektivna odgovornost investitorjev in naročnikov gradbenih del oziroma lastnikov gradbenih objektov je po obligacijskih pravilih splošno znana.
Objektivna odgovornost lastnikov objektov za škodo, ki izvira iz objektov, povzročena tretjim osebam, je uveljavljena tudi v pravni praksi.

Še vedno pa se nekateri investitorji gradenj ali lastniki gradbenih objektov, na katerih se izvajajo popravila in vzdrževalna dela, čudijo, zakaj bi tudi oni odgovarjali za poškodbe pri delu izvajalcev teh del. O logičnosti prevzemanja določene stopnje objektivne odgovornosti s strani investitorjev in naročnikov del je bilo sicer že veliko govora ter utemeljitev.

Nihče ne pričakuje, da bo odgovorna oseba investitorja oziroma naročnika del sama opravljala strokovne naloge iz področja varnosti pri delu na gradbišču. Zato so v zakonodaji predvidene sistemske rešitve, katere pa mora odgovorna oseba investitorja ali naročnika dosledno upoštevati in organizirati predpisane naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, saj se lahko le tako razbremeni svojega dela objektivne odgovornosti za poškodbe pri delu. Navsezadnje pa neizvajanje teh predpisanih obveznosti investitorjev in naročnikov del predstavlja tudi prekršek, za katerega je zagrožena globa.

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) med drugim določa, da mora naročnik ali nadzornik projekta, v primeru, da dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. Oseba, imenovana za koordinatorja v fazi priprave projekta, mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

Oseba, imenovana za koordinatorja v fazi izvajanja projekta, mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

Varno in zdravo!
Damijan Lenošek

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]