info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  3584  
   
  Danes smo:  
  29.2.2024, 10:42:37;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[31.07.2013]

   POJASNILO GLEDE NOVIH OBRAZCEV ZA PRIJAVE NA PODROČJU VZD

V Uradnem listu RS št. 54/2013 z dne 24.6.2013 je bil objavljen Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu, ki določa tudi vsebino obrazcev za prijavo nezgod pri delu, nevarnih pojavov in ugotovljenih poklicnih bolezni ter možne načine posredovanja teh prijav na Inšpektorat RS za delo. Te so dolžni delodajalci skladno z 41. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) posredovati na Inšpektorat RS za delo.
Delodajalci so bili dolžni na Inšpektorat RS za delo že do uveljavitve tega pravilnika prijavljati nezgode pri delu, nevarne pojave ter ugotovljene poklicne bolezni, vendar do sedaj še ni bila predpisana vsebina teh prijav. Novi pravilnik s predpisovanjem vsebine prijav odpravlja to pomanjkljivost in jo istočasno usklajuje tudi z veljavno ESAW metodologijo, na osnovi katere se poroča tudi evropskemu statističnemu uradu. Delodajalci so do sedaj v veliki večini primerov prijavljali nezgode pri delu na obrazcu, ki ni imel podlage v veljavni slovenski zakonodaji, je pa bil objavljen na spletnih straneh Inšpektorata RS za delo kot priporočena oblika in je že večinoma povzemala potrebno vsebino. Novi obrazec je po obliki kakor vsebini delno spremenjen in je prilagojen v prihodnje predvidenemu elektronskemu prijavljanju, ravno tako pa odpravlja nekatere pomanjkljivosti, s katerimi se je srečeval Inšpektorat RS za delo pri statistični obdelavi vsebine prejetih prijav. To velja zlasti za način prijavljanja kolektivnih
nezgod pri delu ter za odločanje delodajalca o tem, kdaj velja nezgodo prijaviti kot "lažjo" oz. "težjo". Tako je sedaj v objavljenih navodilih za izpolnjevanje obrazca točno navedeno, v katerih primerih se posamezna poškodba, ki nastane kot posledica nezgode pri delu, smatra za "težjo" ali pa ne. To je bilo do sedaj na določen način opredeljeno v Navodilu o načinu prijavljanju in raziskovanja nesreč pri delu (Uradni list SRS, št. 9/1978), ki pa z novim pravilnikom preneha veljati.
Delodajalci so tako dolžni prijavljati nezgode pri delu na Inšpektorat RS za delo le na obrazcu, ki predstavlja prilogo Pravilnika o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu in je istočasno objavljen tudi na spletnih straneh Inšpektorata RS za delo ter s tem izpolniti poročevalsko dolžnost skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).
Inšpektorat RS za delo bo le ta izpolnjeni ter prejeti obrazec smatral za ustreznega in zadostnega. Enako velja za prijavljanje nevarnih pojavov in ugotovljenih poklicnih bolezni.
Skladno z veljavnim ZVZD-1 je nezgoda pri delu, katero je potrebno prijaviti na inšpektorat, vsak nepredviden oz. nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela in ki povzroči poškodbo delavca, zaradi katere je le ta nezmožen za delo več kot tri delovne dni. Nezgoda, ki se zgodi na poti na delo ali z dela, ne glede na to ali je ta organizirani s strani delodajalca ali ne, ne predstavlja nezgodo pri delu, ki bi jo bilo potrebno prijavljati inšpekciji. Nezgodo je potrebno prijaviti takoj, kar pomeni v najkrajšem možnem času brez odlašanja in sicer glede na komunikacijska sredstva, ki jih ima delodajalec v času nezgodnega dogodka na razpolago.
V ta namen lahko delodajalec s spletnih strani Inšpektorata RS za delo natisne želeni obrazec in ga izpolni ali pa si ga prenese na računalnik, kjer ga tudi izpolni in nato natisne.
Objavljeni obrazec lahko delodajalec pridobi tudi na drug način. Pri izpolnjevanju se upoštevajo objavljena navodila. V zvezi s tem je potrebno pojasniti, da se v posamezna polja vpisujejo ustrezne številčne šifre, kjer pa teh ni na razpolago, pa zahtevano besedilo. V celoti izpolnjeni obrazec vključno s podpisom odgovorne osebe delodajalca in žigom se pošlje na Inšpektorat RS za delo na predvideni način, in sicer lahko po pošti, po telefaksu, po elektronski pošti v skenirani obliki ali pa z izročitvijo neposredno na sedež Inšpektorata RS za delo ali na Območno enoto inšpektorata. Elektronski naslov, na katerega se lahko posreduje prijavo, je irsd@gov.si. V zvezi s posredovanjem prijav je potrebno pojasniti tudi to, da se za posredovanje izbere način, ki bo delodajalcu v primeru morebitnih postopkih omogočal dokazovanje posredovanja prijave.

Varno in zdravo!
SOLARIS, Inštitut za varnostni in ekološki inženiring
Gombačeva ul. 2, 2310 Slovenska Bistrica

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]