info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  52502  
   
  Danes smo:  
  15.7.2024, 19:46:43;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[03.06.2015]

   DELO MLADIH DELAVCEV

Aktualna obvestila št. 05-2015

DELO MLADIH DELAVCEV
Ker je pred nami poletni čas, ko bo mnogo mladih delavcev (dijaki in študentje na počitniškem delu, na šolski oz. študijski praksi) opravljalo delo v podjetjih in drugih ustanovah, spomnimo na specifičnosti zagotavljanja varnega dela za to populacijo delavcev.
Delodajalci jim morajo pomagati, da varno in uspešno začnejo poklicno pot. Delodajalci jim morajo z dobrim sistemom varnosti in zdravja pri delu, ki varuje vse delavce, zagotoviti varno delo. Mladi so zaradi pomanjkanja izkušenj, usposobljenosti in ozaveščenosti o varnosti in zdravju pri delu izpostavljeni precejšnjemu tveganju. Potrebujejo dobre nasvete, informacije in nadzor ter ustrezna, varna in zdravju neškodljiva delovna mesta.

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu mladih delavcev ne pomeni zgolj izpolnjevanja zakonskih zahtev, ampak prinaša tudi druge očitne prednosti:
" Dobro upravljanje varnosti in zdravja pri delu koristi poslovanju in je značilno za organizacije z učinkovitim vodenjem.
" Ukrepi za varovanje mladih bodo pripomogli k večji varnosti vseh zaposlenih.
" Če bo poskrbljeno za ustrezno usposabljanje in izobraževanje mladih, bodo imeli v podjetjih koristi od njihove energije, zagnanosti in volje do učenja. Obenem jim bo s tem zagotovljena varnost na delovnem mestu.
" Z dobrim nadzorom bodo v podjetjih laže ugotavljali, kako mladi napredujejo na delovnem mestu. Lažje bo spremljati učinkovitost njihovega usposabljanja.
" Če si bo podjetje ustvarilo sloves dobrega delodajalca, bo s tem pritegnilo kakovostne mlade kadre.
Delodajalci morajo ugotoviti nevarnosti in pripraviti oceno tveganja, s katero določijo tveganja, ki so povezana z mladimi delavci, in ustrezne preventivne ukrepe. Ocene tveganj in ukrepi ter ureditve, sprejeti na podlagi ocene tveganja, bi zato morali vsebovati:
" naloge, ki jih mladi ne smejo opravljati; jasno je treba opredeliti prepoved uporabljanja določene delovne opreme in izvajanja določenih delovnih postopkov, območja, za katera velja omejen dostop, in aktivnosti, ki jih je mogoče opravljati samo pod nadzorom
" potrebe po nadzoru in ureditev sistema nadzora
" potrebe po informacijah, navodilih in usposabljanju ter ukrepi na teh področjih
" preprečevanje ustrahovanja in spolnega nadlegovanja;
" ukrepe, ki upoštevajo vse posebne zahteve mladih invalidov in mladih s posebnimi potrebami;
" obveščanje staršev in skrbnikov o tveganjih in nadzornih ukrepih;
" povezave z ustanovami, ki organizirajo delovno prakso in skrbijo za poklicno usposabljanje;
" posvetovanje z delavci in njihovimi predstavniki glede sprejetih ukrepov v zvezi z mladimi delavci.
Če podjetja mladim ponujajo delovno prakso, jim morajo zagotoviti najmanj enako raven varnosti in zdravja pri delu kot redno zaposlenim.
Mlajši od 18 let
Če podjetja zaposlujejo delavce, ki so mlajši od 18 let, vključno s tistimi na poklicnem usposabljanju in delovni praksi ter tistimi, ki med šolanjem ali študijem opravljajo priložnostna dela, so dolžna spoštovati posebne predpise, ki vključujejo omejitve v zvezi z njihovo izpostavljenostjo nevarnostim in omejitve delovnega časa.
Oblikovanje sistema nadzora
Delodajalci morajo vzpostaviti ustrezen sistem nadzora mladih. Nekateri delodajalci mladim dodelijo mentorje, ki morajo biti ustrezno usposobljeni in morajo poznati tveganja in nadzorne ukrepe, povezane z delom mladih. Poznati morajo tudi vse omejitve v zvezi z nalogami, ki jih lahko opravljajo mladi. Razumeti morajo, kakšna je njihova vloga, kaj se zahteva od njih in kako morajo opravljati svoje dolžnosti. Potrebujejo tudi dovolj časa in pooblastila za izvajanje nadzornih nalog.
Sistem mora predvidevati:
˘ kako bo potekal nadzor nad mladimi, pri čemer je treba opredeliti stopnje nadzora za posamezne naloge; opredeljeni morajo biti delovni postopki, ki zahtevajo stalen nadzor; imenovana mora biti oseba, ki bo na splošno odgovorna za mlade;
˘ katere pristojnosti morajo imeti nadzorniki in kakšna je njihova vloga;
˘ usposabljanje nadzornikov za opravljanje teh nalog, še zlasti na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu mladih;
˘ zadostno število sposobnih in ustrezno usposobljenih nadzornikov, ki so odgovorni za mlade, med katere sodijo tudi udeleženci poklicnega usposabljanja in študenti na praksi;
˘ sistem poročanja, prek katerega lahko nadzorniki obveščajo o vseh težavah v zvezi z varnostjo mladih.
Usposabljanje
Izredno pomembno je, da se mladim pred začetkom dela zagotovi učinkovito usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu, v okviru katerega je treba dovolj časa nameniti tudi naslednjim temam:
" posebne nevarnosti, ki so povezane z delom mladih;
" splošne nevarnosti na delovnem mestu;
" kako naj se zaščitijo;
" kaj naj storijo, če menijo, da je ogrožena njihova varnost;
" kje naj poiščejo nasvet;
" kaj naj storijo v nujnih primerih, če doživijo nezgodo ali če potrebujejo prvo pomoč;
" dolžnost, da sodelujejo z delodajalci na področju zagotavljanja varnosti pri delu.
Pomembno je, da podjetja nazorno pokažejo svojo zavezanost varnosti in zdravju pri delu, oblikujejo postopke in ukrepe in jih redno posodabljajo. Podjetja morajo nenehno poudarjati in izkazovati, da je nevarno ravnanje nesprejemljivo, in se hitro odzivati na zadeve, povezane z varnostjo in zdravjem pri delu.

Damijan Lenošek

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]