info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  10866  
   
  Danes smo:  
  24.5.2024, 18:39:27;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[31.03.2017]

   ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI IN ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI IN ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI

Kot sodelujoči strokovnjaki v komisijah UE na tehničnih pregledih objektov po ZGO že vrsto let opažamo, da imajo projektanti skoraj praviloma (in žal ne izjemoma) strokovne težave pri izdelavi zasnov požarne varnosti in študij požarne varnosti, kar se kaže v njihovih neustreznih oz. pomanjkljivih izdelkih in posledično v dvomljivem nivoju vgrajene požarne varnosti v objektih, saj je neustrezno že projektirano stanje, kaj šele izvedba na objektu.
S tem se s strani projektantov zlorablja zaupanje investitorjev, ki so praviloma strokovno neuke stranke (sploh ko gre za specifična področja, kot je požarna varnost) in ki kakovosti dela projektantov načeloma ne preverjajo, vsaj dokler ne pride do zapletov. Takrat pa je večinoma že nekoliko (pre)pozno.
Morebiti k takšnemu neustreznemu stanju pripomorejo tudi razmere na trgu, kjer je velikokrat edino merilo izbire projektanta najnižja cena, ki pa večinoma ne more zagotoviti tudi ustrezne kakovosti in strokovnosti, kar priznavajo tudi sami projektanti.
Osnovo za to strokovno področje določa Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 in 49/13), ki določa vsebino zasnove požarne varnosti in študije požarne varnosti, razvršča objekte glede na požarno zahtevnost, določa objekte, za katere je obvezna izdelava zasnove ali študije, ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati odgovorni projektant, ki izdeluje zasnovo ali študijo.
V zasnovi ali študiji odgovorni projektant glede na namen, vrsto, velikost, kapaciteto in druge značilnosti objekta določi ukrepe, ki so potrebni za izpolnitev bistvene zahteve varnosti pred požarom in navede pojasnila in utemeljitve, s katerimi dokazuje njihovo skladnost s predpisi o graditvi objektov.
Zasnova ali študija je elaborat, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in s katerim se pri graditvi objektov dokazuje izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom.
V skladu s tem pravilnikom Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na svoji spletni strani objavlja priporočila o podrobnejši vsebini tehničnega poročila in risb v zasnovah in študijah požarne varnosti:
http://www.sos112.si/slo/tdocs/priporocila_pv.pdf

SOLARIS, inštitut za varnostni in ekološki inženiring, d.o.o. Z vami in za vas že od leta 1998
Ljubljanska cesta 40, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: 02 / 81 80 506
Fax: 02 / 81 80 517

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]