info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  32339  
   
  Danes smo:  
  25.6.2024, 8:13:52;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[03.07.2017]

   DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV - STALIŠČE INŠPEKTORATA ZA DELO

DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV - STALIŠČE INŠPEKTORATA ZA DELO GLEDE USPOSOBLJENOSTI ZA VARNO DELO PO ZVZD-1

V zvezi s problematiko dela oz. zaposlovanja dijakov in študentov preko napotnic študentskih servisov, ki se nanaša na zagotavljanje varnega in zdravega dela ter s tem v zvezi na izvajanje usposabljanja za varno delo, je mnenje oz. stališče IRSD naslednje:
Eno od pomembnih dejstev je to, da Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur.l. RS, št. 43/11) glede dela dijakov in študentov ne predvideva prav nobenih "popustov" oz. olajšav. Problematika zagotavljanja varnosti in zdravja dijakov in študentov pri opravljanju del je dejansko še zahtevnejša kot pri drugih delavcih, saj gre za mlade ljudi (ti so tudi sicer podvrženi poškodbam pri delu precej bolj kot starejši delavci), ki praviloma še niso dosegli ustrezne stopnje strokovne izobrazbe, so neizkušeni in neosveščeni ter v večini primerov tudi neustrezno ali sploh niso usposobljeni glede varnosti in zdravja pri delu. Seveda je zelo pomemben vidik predvsem delo, ki ga nekdo opravlja oz. s tem v zvezi tveganja za njegovo varnost in zdravje zaradi morebitnih nevarnosti in škodljivosti, ki ga pri delu ogrožajo.
S stališča inšpekcije za delo je za delo dijaka oz. študenta v celoti odgovoren tisti, pri katerem teče delovni proces oz. se pri njem izvaja delo. Ta fizična ali pravna oseba je v smislu ZVZD-1 njegov delodajalec. Ena od njegovih obveznosti do tistega (to je delavca), ki pri njem opravlja delo je, da v popolnosti zagotovi njegovo varnost in zdravje v zvezi z delom.
Ena od obveznosti delodajalca je tudi ta, da mora delavce obveščati o varnem delu ter jih s tem v zvezi seznaniti o vrstah nevarnosti na delovnih mestih ter o varnostnih ukrepih, potrebnih za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje škodljivih posledic. Prav tako jih mora usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta, izvaja se po posebnem programu, izvajalec pa je lahko strokovna oseba delodajalca ali ustrezni zunanji strokovni delavec ali zunanja strokovna služba (z dovoljenjem za delo s strani MDDSZ) ob sodelovanju ustreznih odgovornih oseb delodajalca.
To usposabljanje je po vsebini in obsegu odvisno od zahtevnosti delovnega mesta oziroma del, ki se izvajajo. Za primer zelo enostavnih in nenevarnih del je tudi to usposabljanje manj zahtevno, nanaša pa se predvsem na splošne zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu (npr. temeljna načela varnosti in zdravja pri delu, obveznosti in odgovornosti delodajalca in delavca, …) ter morebitne sicer manjše nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu. Kako in kje bo delodajalec to izvedel, je odvisno od okoliščin, ocenjujemo pa, da bi zadostoval časovni obseg takega usposabljanja od ene do dveh ur. Usposabljanje mora biti pisno evidentirano (npr. kdo ga je izvedel, program, kdaj in kje je bilo izvedeno, časovni obseg, …), koliko časa bo veljalo pa določi sam delodajalec. Glede na to, da gre za nenevarna in manj zahtevna dela, je ta čas lahko tudi več kot dve leti. Veljavnost usposabljanja se ne more prenašati na druge delodajalce.
Pripomniti velja tudi, da je velika večina obveznosti neodvisnih od časa trajanja določene dejavnosti. Tako npr. mora delavec imeti opravljen zdravniški pregled za delo na višini in uporabljati vso predpisano osebno in drugo varovalno opremo tudi če gre samo 1x na leto opravljati delo na npr. več metrov visoko streho, imeti mora veljavno vozniško dovoljenje tudi če bo samo 1x peljal npr. osebni avto, usposobljen mora biti za ravnanje z nevarnimi snovmi, četudi bo imel z njimi opravka samo v izjemnih primerih itd. Tudi nekatere dejavnosti, npr. omenjeno "razlaganje in skladiščenje", četudi ne trajajo daljše časovno obdobje, so lahko precej tvegane (Pravilnik o ročnem premeščanju bremen, Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu, ...), četudi na prvi pogled ne kaže tako.

Varno in zdravo!

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]