info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  1504  
   
  Danes smo:  
  19.4.2024, 18:28:5;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[12.03.2007]

   PRVA POMOČ NA DELOVNEM MESTU

Katere novosti prinaša novi Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS, št. 136/2006)
(stališče IRSD)


Zaradi velikega interesa delodajalcev glede pojasnitev nejasnosti nekaterih določb novega Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l. RS, št. 136/06) podajamo v nadaljevanju stališče Inšpektorata RS za delo o tem pravilniku, ki poudarja tudi elemente nadzora, na katere bodo inšpektorji še posebno pozorni pri izvajanju inšpekcijskih pregledov.

Po novem Pravilniku lahko usposabljanje opravljajo samo za to pooblaščene organizacije (v tem primeru je to RK Slovenije), predavajo pa lahko le osebe, ki imajo za to licenco.

Omarico za prvo pomoč mora imeti vsak delodajalec (tudi manjše trgovine v nakupovalnih središčih), število omaric pa se določi glede na število zaposlenih. Vsak delodajalec mora na delovnih mestih z nizko stopnjo tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar zagotoviti eno omarico za prvo pomoč na 50 zaposlenih delavcev oz. na vsako delovno izmeno. V primeru delovnih mest z večjo stopnjo tveganja pa mora vsak delodajalec zagotoviti eno omarico za prvo pomoč na 20 delavcev oz. na delovno enoto.

Delodajalci imajo lahko še vedno stare omarice prve pomoči, vsebino omaric pa morajo prilagoditi zahtevam novega pravilnika. Delodajalec je dolžan delavce seznaniti z lokacijo in delavcem, ki je usposobljen in zadolžen za izvajanje prve pomoči. Delodajalec mora določiti delavce, ki so usposobljeni za izvajanje prve pomoči.
Delodajalec mora zagotoviti, da je v delovnem procesu v vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni (npr. terensko delo) prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.
Delodajalec mora pri izvajanju del, pri katerih iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu zagotoviti, da je v delovnem procesu (npr. terensko delo vzdrževalcev električnega omrežja, gozdni delavci itd.) na vsakih 20 delavcev oziroma na delovno enoto na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč.

Stališče Inšpektorata RS za delo je, da je zaželeno (kadar iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek večjega oz. hkratnega števila poškodb), na predlog pooblaščenega zdravnika zagotoviti poleg vsebine omarice za prvo pomoč tudi drug sanitetni material, sredstva in opremo (npr. nosila).


Varno in zdravo!

SOLARIS d. o. o.

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]