info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  1445  
   
  Danes smo:  
  19.4.2024, 17:3:43;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[07.06.2007]

   ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DELODAJALCEV

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DELODAJALCEV - POVRNITEV ŠKODE ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN ZAVAROVALNICAM V PRIMERU NASTANKA POŠKODB PRI DELU PO KRIVDI DELODAJALCA
Delodajalci verjetno večinoma ne poznajo podrobnejših določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s tem pa se ne zavedajo dovolj njihove odškodninske odgovornosti ter možnosti zahtevkov za povrnitev škode Zavodu za zdravstveno zavarovanje v primeru nastanka poškodb pri delu, nastalih po krivdi delodajalca. V nadaljevanju so navedena določila zakona, ki obravnavajo to področje.

****************************************************************
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
VI. POVRNITEV ŠKODE
86. člen
Zavod ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od zavarovalnice, pri kateri ima tisti, ki je s prometnim sredstvom povzročil okvaro zdravja ali smrt zavarovane osebe, sklenjeno obvezno avtomobilsko zavarovanje. V vseh drugih primerih pa ima Zavod pravico zahtevati povrnitev škode od tistega, ki je namenoma ali iz malomarnosti povzročil okvaro zdravja ali smrt zavarovane osebe.
Za škodo, ki jo povzroči v primerih iz prejšnjega odstavka delavec pri delu ali v zvezi z delom, je odgovoren delodajalec.
Povrnitev povzročene škode iz prejšnjega odstavka ima Zavod pravico zahtevati tudi od delavca, če je povzročil bolezen, poškodbo ali smrt zavarovane osebe s kaznivim dejanjem.

87. člen
Zavod ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrne delodajalec, če je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe posledica tega, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.
Zavod ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrne delodajalec tudi, če nastane škoda zaradi tega, ker je bilo delovno razmerje sklenjeno brez predpisanega zdravstvenega pregleda z osebo, ki zdravstveno ni bila sposobna za opravljanje določenih del oziroma nalog, kar se je pozneje ugotovilo z zdravstvenim pregledom.
88. člen
Zavod ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrne delodajalec, če je škoda nastala zato, ker Zavod ni dobil podatkov ali je dobil neresnične podatke o dejstvih, od katerih je odvisna pravica do zdravstvenega zavarovanja.
Zavod ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrne zavarovana oseba, ki je sama dolžna dajati podatke o zdravstvenem zavarovanju, če je škoda nastala zato, ker zavarovana oseba ni dala podatkov ali ker je dala neresnične podatke.
****************************************************************

V zadnjem času postajajo tovrstni zahtevki vse bolj pogosti, tudi s strani ostalih zavarovalnic.
Delodajalci se lahko izognejo plačilu povrnitve škode le v primeru, če dokažejo, da niso odgovorni za nastale poškodbe. Torej, da so naredili vse potrebno, kar jim nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu (izdelana in ažurirana izjava o varnosti z oceno tveganja, tehnični in organizacijski ukrepi, zdravstveni pregledi delavcev, usposabljanja za varno delo, pregledi strojev, meritve delovnih pogojev, meritve elektroinštalacij, strelovodov ...) za zagotovitev varnega in zdravega dela oz. če dokažejo, da so za nastale poškodbe odgovorni delavci (pomemben je pravilen postopek prijave in raziskave poškodb, preverjanje morebitne prisotnosti alkohola in podobnih substanc v času nastanka poškodb, neupoštevanje navodil za varno delo, nepravilna uporaba delovne opreme, morebitna neuporaba osebne varovalne opreme (če je predpisana) ipd.

Varno in zdravo!
Damijan Lenošek

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]