info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  1474  
   
  Danes smo:  
  19.4.2024, 17:45:7;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[09.07.2007]

   PROIZVODNO DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V UČNEM PROCESU

(stališče Inšpektorata za delo RS)
Opravljanje proizvodnega dela v šolskih učnih delavnicah in laboratorijih ter tudi pri delodajalcih, ki ga opravljajo osebe na podlagi učne pogodbe ali pogodbe (med šolo in delodajalcem) o opravljanju proizvodne prakse z namenom izvajanja učnega procesa (v poklicnih, srednjih, višjih in visokih šolah), ne šteje za zaposlovanje v smislu Zakona o varnosti in zdravju pri delu in tudi ne v smislu Zakona o delovnih razmerjih. Vendar pa mora biti v teh pogodbah ustrezno urejeno tudi zagotavljanje varnosti in zdravja pri tem delu oz. učnem procesu. Varnost in zdravje pri delu se mora v tem smislu še dodatno zagotavljati s posebnimi ukrepi predvsem glede strokovnega vodenja in strokovnega nadzora med temi aktivnostmi. To se v takih primerih zagotavlja s posebej usposobljenimi mentorji, ki neprestano oz. stalno vodijo in nadzirajo dela, ki jih te osebe opravljajo v učnem proizvodnem procesu. Te osebe za opravljanje del s sklopu učnega procesa ne prejemajo plačila, lahko pa prejmejo za svoje delo določeno nagrado.

Vsekakor pa se v smislu 2. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) (Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01) določbe tega zakona uporabljajo tudi za te osebe v času opravljanja proizvodnega dela, saj morajo biti po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zdravstvenem zavarovanju zavarovani za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Problematika zagotavljanja varnosti in zdravja teh oseb pri opravljanju del tudi v sklopu učnega procesa je precej zahtevna saj gre za mlade ljudi, ki praviloma še niso dosegli ustrezne stopnje strokovne izobrazbe in izkušenosti. Zato je ena od temeljnih nalog mentorjev, da jih ustrezno strokovno vodijo in nadzirajo ter osvestijo in usposobijo glede izvajanja vseh potrebnih zahtev in ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu. S tem v zvezi je pomembno tudi število teh oseb, ki jih en mentor lahko v proizvodnem procesu ustrezno vodi in nadzira. Vsekakor se mora pri določitvi tega števila v konkretnem primeru upoštevati zahtevnost določenega dela oz. učnega procesa in to v tem smislu, da lahko mentor svojo predvsem nadzorno funkcijo izvaja dovolj učinkovito, da ne bi prišlo do nezgode oz. poškodbe pri delu. Varnost in zdravje sta problematična predvsem tam, kjer kljub izvedenim varnostnim ukrepom določenih nevarnosti (npr. možnost posega v nevarno območje (npr. lesno obdelovalni stroji, upogibalni stroji,
dvižne naprave, interni transport …) ni mogoče povsem odpraviti. Del, ki po Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev zahtevajo zdravniški pregled v smislu šeste in sedme alineje 6. člena, te osebe ne smejo opravljati niti pod vodstvom in nadzorom učiteljev oz. mentorjev. Sodelovanje v takih delovnih procesih je možno samo takrat, ko ne gre za sodelovanje v normalnem proizvodnem procesu, ampak samo za prikaz v smislu predstavitve, seznanjanja in učenja ob poostrenem nadzoru učiteljev oz. mentorjev.

Vse obveznosti in odgovornosti v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja teh oseb pri proizvodnem delu morajo biti natančno opredeljene v internem splošnem aktu šole (Izjava o varnosti) ter v ustreznem obsegu v pogodbi, če gre za opravljanje proizvodnega dela pri delodajalcu. Prav tako morajo biti vse obveznosti in odgovornosti v zvezi z zagotavljanjem proizvodnega dela teh oseb ustrezno opredeljene tudi v Izjavi o varnosti delodajalca.

Pomembnejši obveznosti glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu pri kateremkoli opravljanju dela sta usposobljenost za varno delo na delovnem mestu oz. za tisto delo, ki ga delavec oz. ta oseba opravlja ter zdravstvena sposobnost za opravljanje takih del.

Določen splošen nivo znanja varnosti in zdravja pri delu mora ta oseba pridobiti že v času šolanja v razredu. Ta obveznost izvajalcev šolanja je opredeljena v 13. členu ZVZD in glasi "vzgoja in izobraževanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu sta sestavni del splošnega in poklicnega izobraževanja na šolah vseh vrst in stopenj ter sestavni del uvajanja v delo in stalnega strokovnega usposabljanja delavca". Posebno praktično usposobitev pa se mora v vsakem primeru opraviti na delovnem mestu, pomembno vlogo pri tem pa imajo učitelji praktičnega pouka, mentorji in strokovni delavci delodajalca. Ta obveznost mora biti vsekakor pisno argumentirana in dokazljiva.

Glede zdravstvene sposobnosti v primeru opravljanja proizvodne prakse v sklopu učnega procesa velja mnenje IRSD, da zadostuje opravljen zdravniški pregled v smislu sposobnosti za opravljanje poklica, za katerega se ta oseba usposablja in tudi zdravstven pregled, ki ga te osebe opravijo v okviru njihovega preventivnega zdravstvenega varstva. Dodatni specialistični zdravniški pregledi pri specialistih medicine dela ob prej navedenih dejstvih za te osebe niso potrebni.

Varno in zdravo!
Damijan Lenošek


 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]