info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  1432  
   
  Danes smo:  
  19.4.2024, 16:37:8;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[09.07.2008]

   Izbira in namestitev gasilnih aparatov v objektih

Ker na terenu opažamo še vedno veliko nepravilnosti in nejasnosti pri izbiri ter namestitvi gasilnih aparatov v objektih, ponovno vključujemo to sicer nekoliko dopolnjeno tematiko v naša obvestila.
15. julija 2005 je bil v Uradnem listu RS, št. 67/2005, objavljen Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. Pravilnik je začel veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se je začel 1. januarja 2006.
Velja za vse objekte, torej tudi za že obstoječe, za katere ne prinaša nikakršnih olajšav oz. dopustnih odstopanj zaradi že obstoječega stanja v času sprejetja omenjenega pravilnika.
S tem podzakonskim aktom so natančno določena merila za izbiro in način namestitve gasilnih aparatov za začetno gašenje požarov kot obvezne opreme stavb glede na požarno nevarnost in površino. Pravilnik ne postavlja zahtev za namestitev gasilnih aparatov samo za poslovne prostore, ampak tudi za stanovanjske objekte.

Za izbiro gasilnikov so prostori razvrščeni v naslednje stopnje požarne nevarnosti:
1. majhna požarna nevarnost - prisotne so snovi z majhno gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo majhne možnosti za nastanek požara. Začetni požar v takih prostorih bi se širil zelo počasi;
2. srednja požarna nevarnost - prisotne so snovi z višjo gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo precejšnje možnosti za nastanek požara. Začetni požar v takih prostorih bi se širil počasi;
3. velika požarna nevarnost - prisotne so snovi z veliko gorljivostjo, prostorske in obratovalne razmere predstavljajo veliko možnost za nastanek požara. Začetni požar v takih prostorih bi se širil hitro.
Razvrstitev prostorov glede na požarno nevarnost je primeroma določena v prilogi 1 tega pravilnika.

Določitev vrste in števila gasilnikov:
Glede na pričakovano vrsto začetnih požarov se v skladu s standardom SIST EN 2 izberejo za gašenje ustrezne vrste gasilnikov. Pri tem se upošteva tudi stalna ali občasna prisotnost ljudi ali živali v prostoru.
Minimalno število gasilnikov glede na vrsto prostorov se določi iz razmerja, ki ga predstavlja določeno število enot gasila in gasilne sposobnosti gasilnika.
Število enot gasila glede na požarno nevarnost in površino prostorov je določeno v prilogi 2 pravilnika, število enot gasila glede na gasilne sposobnosti gasilnikov pa v prilogi 3 pravilnika.

Namestitev gasilnikov:
Gasilniki se namestijo na vidnih in dostopnih mestih, v bližini delovnih mest, tako, da so varni pred poškodbami in vremenskimi vplivi. Namestijo se v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni več kot 20 m od najbolj oddaljene točke prostora. Pri namestitvi gasilnikov se upoštevajo tudi navodila proizvajalcev.
Gasilniki se namestijo tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal.
Mesta, kjer so nameščeni gasilniki, morajo biti označena v skladu s standardom SIST 1013. To pomeni, da naj bo nalepka nameščena nad gasilnikom na višini 2 m, merjeno od tal. V praksi je namreč videti oznake mest gasilnikov na različnih višinah (večinoma prenizko) in celo pod gasilniki, kar je nesmiselno in v nasprotju z veljavnim pravilnikom.

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]