info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  1443  
   
  Danes smo:  
  19.4.2024, 16:58:45;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[09.07.2008]

   "NOV" PRAVILNIK O POŽARNEM REDU

Čeprav je od začetka uporabe "novega" Pravilnika o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/2007) minilo že 8 mesecev, se še vedno v praksi pojavljajo tako vprašanja v zvezi s tolmačenjem zahtev tega pravilnika, kot tudi bolj in predvsem manj ustrezno izdelani požarni redi s prilogami in izvlečki ter načrti v skladu s tem pravilnikom.
Čeprav gre na videz zgolj za spremembe prejšnjega pravilnika o požarnem redu, pa so te spremembe vsebinsko tolikšne in takšne, da požarni redi, izdelani po prejšnjem pravilniku, zahtevam novega ne ustrezajo več.
Ker lastniki oz. uporabniki objektov, ki morajo po tem pravilniku izdelati požarni red, večinoma sprememb tovrstne zakonodaje ne spremljajo dovolj podrobno, opažamo, da so v objektih še vedno prisotni neustrezno in nestrokovno izdelani požarni redi, hkrati z zelo različnimi izvedbami požarnih in evakuacijskih načrtov, ki večinoma ne ustrezajo zahtevam novega pravilnika.
Posledica tega je veliko izdanih odločb in sankcij s strani pristojnega nadzora (Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami), ki so si vse bolj ali manj podobne v isti skupni točki - neustreznosti požarnega reda glede na zahteve novega pravilnika o požarnem redu.

Naj navedemo le nekaj bistvenih sprememb in novih zahtev v požarnem redu:

" Delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, mora v požarnem redu za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 delavcev v izmeni mora določiti še po eno odgovorno osebo.
" Delodajalec mora v požarnem redu določiti tudi vrste in načine usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.
" Požarni načrt in načrt evakuacije se morata izdelati za objekte, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti, oz. za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi.
" Ne glede na prejšnji odstavek mora biti načrt evakuacije izobešen na vidnem mestu v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se zadržujejo ljudje, v stanovanjskih stavbah z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavbah za posebne namene, hotelskih in podobnih stavbah za kratkotrajno nastanitev, drugih gostinskih stavbah za kratkotrajno nastanitev, stavbah za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo ter stavbah za zdravstvo.
" Požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije in priloge požarnega reda, ki morajo biti izobešene na vidnem mestu, mora podpisati lastnik ali uporabnik objekta oziroma dela objekta oziroma od njih pooblaščena oseba.
" Lastniki ali uporabniki objektov, za katere je treba v skladu izdelati načrt evakuacije, morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.

Seveda pa je sprememb in novih zahtev za izdelavo požarnih redov še precej več, zato smo vsekakor na voljo za morebitna dodatna pojasnila.

Varno in zdravo!
Damijan Lenošek

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]