info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  15752  
   
  Danes smo:  
  13.4.2024, 8:34:23;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[09.10.2008]

   OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI

Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom (izdelava požarnih redov, požarnih in evakuacijskih načrtov, izvajanje usposabljanj iz varstva pred požarom,...) je potrebno izhajati iz izračunane ocene požarne ogroženosti za posamezno podjetje oz. konkretni objekt.

Oceno požarne ogroženosti morajo izdelati:
" načrtovalci ukrepov varstva pred požarom pri graditvi in rekonstrukciji objektov, za katere je obvezna izdelava študije požarne varnosti
" lastniki in uporabniki poslovnih ter industrijskih objektov
" lokalne skupnosti pri pripravi načrtov varstva pred požarom ter pri pripravi načrtov zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah

Pri tem se metodologija za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti, navedena v Pravilniku o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti, uporablja za splošno ugotavljanje ocene požarne ogroženosti.
Za natančnejše določanje ocene požarne ogroženosti pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom se lahko uporabljajo tudi druge računske metode.

Ocena zajema ocenjevanje požarne ogroženosti v okoljih:
" naravnem
" bivalnem
" industrijskem, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi
" industrijskem, obremenjenem z nevarnimi snovmi
" v prometu

Z oceno se ugotavljajo naslednje stopnje požarne ogroženosti posameznega okolja:
" stopnja 1 - zelo majhna požarna ogroženost
" stopnja 2 - majhna požarna ogroženost
" stopnja 3 - srednja požarna ogroženost
" stopnja 4 - srednja do povečana požarna ogroženost
" stopnja 5 - velika požarna ogroženost
" stopnja 6 - zelo velika požarna ogroženost

Na podlagi dobljenih stopenj požarne ogroženosti mora zavezanec načrtovati in izvajati dejanski ogroženosti primerne ukrepe varstva pred požarom (periodika usposabljanja in preverjanja usposobljenosti iz varstva pred požarom, zahteve za izdelavo požarnih in evakuacijskih načrtov ...).

Varno in zdravo!

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]