info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  15738  
   
  Danes smo:  
  13.4.2024, 8:13:31;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[09.10.2008]

   PREGLEDI IN PREIZKUSI VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE

Prvega januarja 2008 je začel veljati nov Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. l. RS, št. 45/2007), ki vnaša na to področje določene spremembe.
S tem pravilnikom se določajo obseg preizkusa, način izdaje potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, postopek tehničnega nadzora ter pogoji za fizične in pravne osebe, ki preizkušajo vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite.
Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite po tem pravilniku so:
" sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje;
" naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih;
" naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku;
" vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški;
" naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem;
" vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika;
" avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote;
" sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita;
" varnostna razsvetljava v celotnem objektu;
" naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal;
" drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite.

Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite je treba pridobiti za vsako vrsto vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite. Veljavnost potrdil je lahko 2 leti oz. 5 let, odvisno od vrste vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite (podrobneje opredeljeno v pravilniku).
Zavezanec po tem pravilniku je investitor, lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov, v katerih mora biti, skladno s predpisi o graditvi objektov, vgrajen en ali več sistemov aktivne požarne zaščite in za katere mora pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju.
Potrdilo o brezhibnem delovanju je treba pridobiti za:
" novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme aktivne požarne zaščite
" spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite
" razširjene sisteme aktivne požarne zaščite in to za del, ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno
" vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, če je bil sistem aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju.
Investitor mora v primerih iz prve alineje prejšnjega odstavka v skladu s predpisi o graditvi objektov kot sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta, priložiti tudi potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.

Zavezanec mora:
" skrbeti za redno vzdrževanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v rokih in na način, kot izhaja iz navodil proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil, ki ga lahko izvajajo le pooblaščeni serviserji ali vzdrževalci;
" skrbeti za pregled in preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite skladno s tem pravilnikom in obnavljanje veljavnosti potrdila o brezhibnem delovanju sistema;
" hraniti dokumentacijo o pregledovanju in preizkušanju ter o rednem vzdrževanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, dokler je sistem v obratovanju.
Potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite zavezancu ni treba pridobiti za sistem, ki ga je vgradil, čeprav njegova vgradnja ni predpisana.

Varno in zdravo!

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]