info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  PREDSTAVITEV OOZ SLOV. BISTRICA  
   
 
VIZITKA
DEJAVNOSTI
ORGANIZIRANOST
ZAPOSLENI
ZGODOVINA
STATUT OOZ SLOVENSKA BISTRICA
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
POSTANITE NAŠ ČLAN
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  32315  
   
  Danes smo:  
  25.6.2024, 6:45:14;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 

  KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OOZ SLOV. BIISTRICA


  1. Osnovni podatki o katalogu


Naziv organa: Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica
Skrajšan naziv: OOZ Slovenska Bistrica
Naslov: Špindlerjeva ulica 2e
Pošta: 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02/818 14 84
Telefaks: 02/818 31 10
E-pošta: olga.kampus@ozs.si
Predsednica OOZ: Silvija Strižič
Odgovorna oseba: Olga Kampuš, sekretarka OOZ
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe: 10.2.2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.ooz-sb.si
Druge oblike kataloga: /

  2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga


2a. Organigram in podatki o organizaciji organa

* Opis delovnega področja zbornice
* Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
* Organigram

2b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

* Pristojne osebe: olga.kampus@ozs.si

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti delovnega področja organa

*
Državni predpisi:
o Obrtni zakon
o Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti
o Promet
o Izobraževanje
o Gostinstvo
* Predpisi lokalnih skupnosti: http://zakonodaja.gov.si/
* Predpisi EU: http://zakonodaja.gov.si/

2g. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

* Obrtna dovoljenja in obrtni register

2h. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

* Obrtni register

2i. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

* Obrtni register

2j. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Druge informacije javnega značaja:

* Statut OOZ
* Planski dokumenti OOZ za leto 2008
* Temeljne naloge OOZ
* Vizija in strateške usmeritve Območne obrtno-podjetniške zbornice
* Izobraževanje

  3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

* Opis dostopa preko spleta-informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh OOZ, so dostopne vsakomur, ki imajo dostop do interneta
* Opis »fizičnega« dostopa-posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo, tako da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis. Uradna oseba mora prosilcu omogočiti na vpogled ali prepis dokumenta ali fotokopijo na sedežu Območne obrtne zbornice na kateri se hrani spis in sicer najpozneje v roku 20 delovnih dni po prejemu vloge za pridobitev informacije. Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati pisno ali ustno. Če je posameznik zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica dolžna omogočiti vpogled tako, da ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino.

URADNE URE:
Ponedeljek, petek: 8. - 14. ure
sreda: 8. - 16. ure

* Območna obrtna zbornica Slovenska Bistrica podatke vpisane v obrtni register v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja tudi posreduje zainteresiranim. Podatke posredujemo v obliki datoteke (Word), nalepk ali v obliki seznama izpis na papirju. Podatki o posamezni firmi vsebujejo naziv, naslov, poštno številko in ime pošte. Če so pri posamezni firmi vpisani tudi telefoni in e-mail naslov, posredujemo tudi te podatke. Ti podatki so vpisani v obrtni register ob izdaji obrtnih dovoljenj oziroma sklepa o vpisu v obrtni register za obrti podobne dejavnosti.

  4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


1. Odpiranje dejavnosti in pridobitev obrtnega dovoljenja
2. Odjava dejavnosti in prenehanje obrtnega dovoljenja
3. Izobraževanje
4. Sejmi
5. Sklepanje in prenehanje pogodb o zaposlitvi
6. Obveznosti in odgovornosti z delovnega razmerja
7. Obračun in plačevanje dajatev po davčni zakonodaji
8. Posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register po posameznih dejavnostih
9. Izdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih)

Odgovorna oseba za dajanje informacij: Olga Kampuš
Predsednica OOZ: Silvija Strižič

Katalog informacij javnega značaja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]